About Us  Add URL  | Contact Us  |  FAQs    

  Fitness Mainpage > nutrition   

ออกกำลังกาย
โภชนาการ
ร่างกายและจิตใจ
สุขภาพดี
ท่องเที่ยวผจญภัย
คู่มือผู้บริโภค
   
   
ฟิตเนสบอร์ด
ห้องฟิตเนส
สัมภาษณ์หนุ่ม ๆ สาว ๆ
คุยกับฟิต-มาสเตอร์
คุยกับประธานฯโครงการ

  You visit number 

 

How To Eat ? 

Let's have...Food

                         

        จากรายงานการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคและทำให้
เสียชีวิตพบว่าบุหรี่ทำให้เกิดโรคและเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งการกินอาหารไขมันสูงเป็น
อันดับสองและพบการดื่มเครื่งดื่มที่มีแอลกอฮอล์การใช้อาวุธปืนอุบัติเหตุและการใช้ยา
ผิดวัตถุประสงค์เป็นสาเหตุรองลงมา   จะเห็นว่าพฤติกรรมการกินอาหารไขมันสูงเป็น
ปัญหาใหญ่ใกล้ตัวที่คนทั่วไปมักไม่คิดว่าเป็นปัญหาสำคัญแต่จริงๆแล้วพฤติกรรมดัง
กล่าวเป็นสาเหตุของโรคที่ทำให้เสียชีวิตอย่างน่ากลัวทีเดียว

        ผู้คนในสังคมเมืองกำลังมีพฤติกรรมที่กินอาหารที่มีไขมันสูงมากขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากสภาวะรอบตัวที่ทำให้ต้องทำทุกอย่างอย่างรีบเร่งทำให้ความใส่ใจในการหุงหา
อาหารมารับประทานลดลงอันที่จริงถ้าเราสำนึกว่าพฤติกรรมดกล่าว กำลังบั่นทอนสุขภาพ
ของเราอยู่ การเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าว ก็ไม่ใช่เรื่องยาก การเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
อาหารจะต้องใช้เวลาและความตั้งใจแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากจนเกินไปและเมื่อถ้าคุณ
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินอาหารที่มีไขมันสูงได้ คุณก็สามารถบอกลาความ
อ้วนได้ และมีผลทำให้อัตราการตายก่อนวัยอันควรลดลงด้วย


 
กินอย่างไร ให้ร่างกายได้รับไขมันน้อยที่สุด 

     การเลือกกินอาหารที่ไขมันต่ำเริ่มจากอ่านที่ฉลากของอาหารที่ซื้อหลักการง่ายคือเลือก
อาหารที่มีไขมันให้พลังงานน้อยกว่า20%ของพลังงานที่ได้ทั้งหมดมีข้อยกเว้นในกรณีที่
อาหารชนิดนั้นให้พลังงานโดยรวมที่ค่อนข้างมาก คุณก็จะได้พลังงานที่ได้จากไขมันมาก
เกินความต้องการได ถ้าอาหารที่ซื้อไม่มีฉลาก มีข้อแนะนำดังนี้

 • ผลไม้Eผัก ถั่วเหลือง มีไขมันต่ำ และมีคารไฮเดรทสูง เป็นอาหารที่ดีสำหรับ
  สุขภาพอย่านำอาหารเหล่านี้มาปรุงร่วมกับอาหารที่มีไขมันมาก เช่น เนย ครีม
  ข้าวและขนมปังสามารถกินได้เท่าที่ต้องการแต่สำหรับขนมปังจะต้องระวังไม่กิน
  พวกขนมปังที่ดัดแปลงเช่น ครัวซอง ขนมปังทอด หรือขนมปังรสหวานซึ่งมีไขมัน
  สูง หลีกเลี่ยงการใช้เนย เนยถั่วในการทาหน้าขนมปัง อาจใชแยมทาได้ไข
  ใช้ไข่เป็นส่วนประกอบอาหารให้น้อยลง โดยอาจใช้อาหารชนิดนี้ที่คล้ายคลึง
  กันแทนเช่นเต้าหู

 • เนื้อสัตว์เนื้อกวางเท่านั้นที่มีไขมันต่ำ ส่วนเนื้อสัตว์ชนิดอื่น เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู
   เป็ด ไก่Eแพะ แกะ ล้วนแล้วแต่มีไขมันสูงทั้งสิ้น คุณไม่จำเป็นต้องงดกินเนื้อ
  สัตว์เพียงแต่ใช้เนื้อเป็นส่วนประกอบของอาหารน้อยลงเช่นใช้เนื้อสัตว์E สมใน
  อาหารที่เป็นผักหรือเลือกกินส่วนที่มีไขมันอยู่น้อยเช่น อกไก่หลีกเลี่ยงการกิน
  หนังไก่ซึ่งมีไขมันมาก ควรจะเอาหนังไก่ออกก่อนการปรุงอาหาร เพราะไขมัน
  จากหนังไก่ อาจจะออกมาขณะที่กำลังปรุงอาหารและไขมันจะถูกเนื้อไก่ดูดไขมัน
  เข้าไป บริเวณสะโพก หรือน่องไก่ก็เป็นบริเวณที่มีไขมันมากเช่นกันถ้าคุณ
  อยากกินจริงอาจจะกินในมื้อที่กับข้าวชนิดอื่น มีผักเป็นส่วนประกอบค่อนข้าง
  มากปลา ส่วนใหญ่ไขมันน้อย ยกเว้นปลาบางชนิดเช่น ปลาซาลมอน จะมีไขมัน
  ค่อนข้างมาก หลีกเลี่ยงการนำปลามาทอด

 • น้ำมันที่ใช้มีส่วนประกอบเป็นไขมัน 100%ดังนั้นใช้น้ำมันในการประกอบอาหาร
  ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได็

 • เลือกซื้ออาหารสำเร็จที่มีไขมันต่ำ อย่างไรก็ตามต้องพิจาณาให้ดี เพราะบางครั้ง ปริมาณไขมันที่ต่ำเกิดมาจากปริมาณอาหารโดยรวมที่ค่อนข้างน้อย

 • เลือกประกอบอาหารโดยใช้ส่วนประกอบที่ปราศจากไขมันปัจจุบันมีผู้นำอาหาร
  ชนิดนี้มาขายเพิ่มมากขึ้นเรื่อย

 • อย่าทำอย่างอื่นด้วยขณะที่กำลังกินอาหาร เช่น ดูทีวี อ่านหนังสือ เพราะจะทำให้เพลิน และกินอาหารได้มากกว่าปกติ

 • อาหารเช้า เป็นอาหารมื้อที่เรามักจะไม่กินอาหารที่ไขมันสูงอยู่แล้ว การกินอาหารเช้าจะให้พลังงานที่ร่างกายต้องการและมีไขมันต่ำ


รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ เพื่อ ลดน้ำหนัก สุขภาพ และการมีชีวิตที่ปราศจากโรค

      พ่อของสมชายเป็นโรคหัวใจขาดเลือดตั้งแต่อายุ 31 ปี ขณะนั้น สมชายมีอายุเพียงแค่ 3 ขวบ เขาจึงถูกสอนให้พยายามควบคุมน้ำหนักตัวเอง ไม่ให้อ้วนตั้งแต่เล็กๆ แต่สมชายไม่เชื่อ เขาคิดว่า เขาคงไม่เป็นอย่างพ่อของเขาหรอก พ่อฉันเป็นโรคหัวใจ จึงต้องควบคุมการกินอาหาร แต่ฉันเป็นคนแข็งแรงดี ทำไมต้องควบคุมการกินอาหารด้วยล่ะ

     เมื่อสมชายอายุ 31 ปี เขาเริ่มรู้สึกว่า เขามีน้ำหนักมากกว่าที่ควรจะเป็น เมื่อเขามองไปที่กระจก เขาเห็นคนที่มีหน้าตาเหมือนหน้าเขาเอง แต่กลับมีหุ่นเหมือนกับพ่อของเขาเขาเริ่มนึกถึงภาพที่เห็นพ่อของเขามีอาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือดในครั้งแรก วันรุ่งขึ้น สมชายไปที่โรงพยาบาล เพื่อเจาะเลือดตรวจหาระดับโคเลสเตอรอลในกระแสเลือด พบว่า มีจำนวน 311 มิลลิกรัม ซึ่งสูงกว่าระดับเฉลี่ยของผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือด (235 มิลลิกรัม) และสูงกว่าระดับที่แพทย์โรคหัวใจแนะนำ (200 มิลลิกรัม) และสูงกว่าระดับที่ผู้ที่มีสุขภาพดีควรจะมี (150 มิลลิกรัม) ขณะนี้สมชายตกอยู่ในภาวะคล้ายพ่อของเขา เขามีอัตราเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นโรคอันดับต้นของการเสียชีวิตแบบฉับพลัน

     สมชายรีบปรึกษาแพทย์ และเริ่มลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดอย่างจริงจรัง เขาใช้เวลาประมาณ 7 ปีในการลดระดับโคเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับของผู้ที่มีสุขภาพดี แพทย์บอกเขาว่า ทุกๆ 1 เปอร์เซนต์ ของระดับโคเลสเตอรอลที่ลดลง จะทำให้เขาลดอัตราเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดลงประมาณ 2 %

     แพทย์บอกว่า การลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด ทำได้โดยการใช้ยา หรือการกินอาหารที่มีโคเลสเตอรอล รวมทั้งกรดไขมันอิ่มตัวต่ำ หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน สมชายเลือกวิธีการควบคุมอาหาร และเขาก็สามารถทำสำเร็จ สิ่งที่ตามมาด้วยนอกจากระดับโคเลสเตอรอลในเลือดที่ลดลงแล้ว น้ำหนักเขาก็ลดลงด้วย ความรู้สึกที่ว่า อาหารที่มีโคเลสเตอรอลและกรดไขมันอิ่มตัวต่ำ เป็นอาหารที่ไม่อร่อย ได้เปลี่ยนไป เขาพบอาหาร รวมทั้งวิธีการปรุงอาหารที่มีโคเลสเตอรอล และกรดไขมันอิ่มตัวต่ำให้อร่อยได้เป็นจำนวนมาก

     งานวิจัยทางการแพทย์ในระยะหลังๆ พบว่า ไขมันทุกชนิดในอาหาร เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วน มะเร็ง เบาหวาน ข้ออักเสบ โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง สมชายจึงคิดว่า การที่เขาจะมีสุขภาพดีได้ เขาจะต้องลดการบริโภคไขมันทุกชนิด โดยไม่จำกัดแต่เพียงการลดการบริโภคอาหารที่มีโคเลสเตอรอล และกรดไขมันอิ่มตัว เขาจึงเริ่มลดไขมันทุกชนิดในอาหารของเขา ผลก็คือ น้ำหนักของเขาลดลงอีกเป็นจำนวนมาก นั่นคือ เขาสามารถลดอัตราเสี่ยงการเป็นโรคที่ทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรลง
 

 

WorldMedic
โอมเพจเวิร์มิดิกภาษา
อังกฤษ

MedMart
รวมอุปกรณ์เครื่อง
มือแพทย์จากทั่ว
ทุกมุมโลก

YOGA
มาเล่นโยคะเพื่อสุขภาพ

Herbal
ศูนย์รวมสมุนไพรทั้ง
ไทยและเทศ

Clinic
คลีนิคออไลน์ปรึกษา
ปัญหาสุขภาพโดยแพทย์

Women
โลกของผู้หญิง
แฟชั่น, ความงาม

 
เว็บไซต์ WorldMedic.com ได้รับรางวัลและได้รับการจัดอันดับที่ 75 ใน 100 อันดับแรกของเว็บไซต์สุขภาพทั่วโลก ซึ่งเป็นเว็บไซต์สุขภาพเดียวที่เป็นของคนไทยที่ติดอันดับนี้

เว็บไซต์ WorldMedic.com ได้รับรางวัลและได้รับการจัดอันดับที่ 63 ใน 100 อันดับแรกของเว็บไซต์สุขภาพทั่วโลก ซึ่งเป็นเว็บไซต์สุขภาพเดียวที่เป็นของคนไทยที่ติดอันดับนี้

 

Webpagethai
Beeskids

Ratchasima
Hotleague
 
eBusinessKey

Mthai

108-1009
Hualamphong
 
SiamInside
Dollarmaking

Junctionzone 
Sanamya

ThaiGraphic
 
otelthailand 
 Everykids  
Weekentime
 
Thaiware 
Omyim
ThaiTop  
SoftStudy
  
ExciteLeague
 
Thai2Web
  
Anusorn

 

Copyright © 2000 WorldMedic Coporation, Inc All rights reserved.1998-2001